© 2019 Dekameron

O HŘE

Co je to Dekameron?

Dekameron je LARP pro dvacet hráčů (deset dvojic), s výraznými prvky erotiky.

Hra je zasazena do renesanční Itálie a zaměřuje se na párovou sexualitu - hráči se přihlašují (až na výjimky) v předem vytvořených dvojicích. Děj se pohybuje na pomezí snu a reality, kde se může stát cokoliv. Atmosféra hry se soustředí především na romantiku, dekadenci a rozmarnost letních večerů.

Kromě Boccaciova Dekameronu, je hra inspirována mimo jiné shakespearovskými dramaty a Komedií dell'arte.

Ze zmíněných děl si bere pouze střípky a nekopíruje děj žádného z nich - jejich znalost není pro hru podmínkou ani překážkou.

Jaký vypráví příběh?

Hra vypráví příběhy dvaceti duší, které prchly před morovou ranou z renesanční Florencie a uchýlily se na opuštěné venkovské sídlo. Mezi nimi znesváření šlechtici, soudci i zločinci, lidé urození i prostí, mravní i hříšní.

Statek se na pár měsíců stane jejich novou Florencií.

Během dne jejich životy dál plynou, v sladkém zapomnění, jakoby mor nebyl a neexistovalo nic kromě kratochvil uvnitř opukových zdí.

Noci zde však mají zvláštní moc. Otevírají svět snění o touze, hříchu a všem, co jim dobrý mrav zapovídá během dne vyslovit. Mysl se proplétá s těly a dvacet osudů se spojí do deseti párů.

Jaké zde vystupují postavy?

Postavy jsou záměrně napsané jako archetypy. Nemají spletitý charakter, blíží se spíše divadelním personám. Jsou beze jmen, mají jen označení, které vystihuje jejich podstatu (Prostopášník, Umělec, Soudce,...). Budou přidělovány na základě odpovědí, které hráči vyplnili při registraci.

Postavy sice zpočátku mezi sebou mají spory, avšak cílem hry není eskalování konfliktů, ale odpuštění a hledání dobrých konců.

 

Jak pracujeme s intimitou?

Intimitou se rozumí fyzický kontakt (od dotyku ruky, objetí, polibku na rty až po případný sex), který se na Dekameronu děje reálně, bez zástupných mechanik a s oboustranným souhlasem!

Jedná se tedy o orgie s prvky larpu? Nikoliv. Cílem hry není sex. Intimní kontakt je pouze prostředkem k prožitku a vyprávění příběhu. Slibujeme si, že erotika nebude samoúčelná, naopak bude smysluplnou náplní, která hráčům umožní prozkoumat témata partnerských vztahů a jejich proměn.

Je naprosto v pořádku dotýkat se během hry jen svého partnera a nikoho jiného. Ale není ani na překážku, pokud (po vzájemné dohodě) dojde k intimitě mezi či mimo páry.

Zároveň je třeba mít na mysli, že ačkoliv je hráč chráněn před nechtěným fyzickým kontaktem, může být vystaven slovní erotice, explicitní nahotě a důvěrnostem jiných účastníků.

Komu je/není hra určena?

Dekameron je především pro páry, co se nebojí posouvat vzájemnou intimitu v prostředí larpu a zároveň plnohodnotně hrát.

Chceme párům umožnit prozkoumat svoji sexualitu a třeba i zažehnout novou jiskru. Dekameron je určen lidem s vyřešenými vztahy a sexualitou. Naopak není pro ty, co se chtějí "osáhavat" bez hraní role a ani pro ty, co odmítají dotyk zcela.

Vzhledem ke svému charakteru, je hra určena pouze osobám starším 18 let!

 

Bude na hře fotograf?

Po zkušenostech z prvních dvou běhů, jsme se rozhodly, že fotograf na hře bude. Fotografovat se bude pouze během herního Dne a pořízený materiál bude před zveřejněním schvalován hráči.