© 2019 Dekameron

MECHANIKY

Úvodem
Dekameron je hra, kde se sex děje bez zástupných mechanik.
Kdy se používají mechaniky? Když se chcete sblížit s někým mimo pár a zároveň to chcete před ostatními hráči bezpečně znázornit.
Pokud chcete zajít mimo rámec mechnik, nebudeme vám bránit. Ale i to má jistá specifika, která podrobně vysvětlíme před hrou.
Běžný dotyk: 'Běžný dotyk' je cokoliv, co je považováno za normální mezi rodinnými příslušníky - políbení ruky, pohlazení po vlasech, poplácání po zádech, pusa na tvář, objetí...
S tím by měli být srozuměni všichni hráči. Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby na vás kdokoliv sahal, poslouží vám červený náramek.
Posouvání intimity: Na workshopech bude vysvětlen postup, kde se začíná ('běžný dotyk') a kam až je možno zajít ve veřejných prostorách takzvaných Útočištích (viz níže). Každé posunutí se vpřed (třeba od zad k pozadí) je podmíněno oboustranným souhlasem, které je vyjádřeno dvojím poklepáním. Vše podrobně vysvětlíme na workshopech.
Skupiny: Ve hře je pět Skupin o čtyřech postavách. Ve Skupinách krom toho, že řešíte rodinné spory, intriky, obchod, víru, atd., můžete i zakoušet intimitu - ale taky nemusíte.
Pokud chcete, jak na to? Každá Skupina má Posouvání intimity s drobnou obměnou
(pomazávání jídlem, pokapávání voskem, atd.). Podrobnosti s praktickými ukázkami se opět stanou před hrou.


Další mechaniky?

Den a Noc: Hra je rozčleněna do několika úseků, oddělených jasným zvukovým signálem,
které představují den a noc. Přes Den hrajeme 'klasický' larp z renesančního prostředí, kde těžiště hry je v intrikách, osobních vztazích, soubojích a intimita mezi hráči bude omezena (viz. výše).
V Noci se scházejí páry v soukromí, nosí škrabošky a prožívají cosi jako snění.
Obsah snu se dvojice od dvojice liší. Snění je vždy erotické, ale příběh jen naznačí cestu -
pár si sám určuje, jak daleko nechá věci zajít.
Konflikt: Mužské postavy v duchu doby mohou své konflikty řešit soubojem na kordy. Ženy však řeší konflikty slovně a s grácií, případně mohou požádat muže, aby bránili jejich čest.
Hranice si společně určíme před hrou, ale neočekává se, že by krom soubojů došlo na víc, než reálnou facku či řeckořímský zápas.
Ve hře by nemělo dojít k žádnému podřezávání, vražedným komandům a hromadným bitvám!
Play to Lift: Některé postavy mají dáno, že jim některé věci projdou. Například Kurtizána je žena mezi ženami, vyhlášená v celé Florencii. Je dáno, že ať už vás jakožto jako hráče přesvědčila o své pravdě, či nikoliv, jako postava podlehnete jejímu kouzlu a uděláte, co bude chtít. 
Deus ex machina: Protože je hra divadelní, může se v ní objevit i tento výmysl antického dramatu. Zpravidla se tak děje, když hrozí zánik Villy a tím i náhlý konec hry. Tehdy někdo z CP hru zastaví a vrátí na poslední "bezpečné místo".


Jak je řešena bezpečnost?

Náramky: Červená stuha vyjadřuje, že nechcete, aby na vás kdokoliv sahal, ani v rámci
'běžného dotyku'. Náramek můžete nasazovat a sundavat dle libosti.
Útočiště: Ve hře jsou vyhrazena místa, kde je explicitní intimita zapovězena a kam se můžete kdykoliv uchýlit. Tyto prostory vám budou představeny před hrou a nastaveny hranice, co by neměly být překročeny.
Eskalace a deeskalace: Pokud chcete spoluhráčům naznačit, že se vám daná situace líbí
(intimita či konflikt) a chcete víc, použijte slůvko
Forte.
Pokud chcete odejít z vyhrocené situace a nechcete úplně zastavit hru, použijte: 

Musím se jít pomodlit. Pokud je někdo moc kontaktní nebo vám zasahuje do zápletky,
můžete říci:
Měl/a by ses jít pomodlit!